Aktualności

Zmiana wart na funkcji Skarbnika Powiatu

skarglW dniu 24 marca 2015 roku odbyła się V sesja Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.Rada Powiatu po przeprowadzeniu głosowania podjęła uchwały w sprawie odwołania skarbnika powiatu- Panią Krystynę Sołdek i powołania na ww. stanowisko Panią Małgorzatę Różyło.

 

Starosta Zenon Rodzik podziękował Pani Krystynie Sołdek za 16- letnią owocną pracę na stanowisku skarbnika powiatu, kierowanie  gospodarką  finansową  i  wykonywanie  budżetu  powiatu. Nie obyło się również bez życzeń i kwiatów od dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz służb, inspekcji i straży, którzy również uczestniczyli w sesji. Pani Sołdek będzie pełnić funkcję zastępcy burmistrza Poniatowej.
Nowy skarbnik powiatu- Małgorzata Różyło przez 8 lat była pracownikiem w wydziale finansowym na różnych stanowiskach w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim. Posiada również doświadczenie w bankowości, które zdobyła pracując dla jednego z największych banków. Tytuł magistra administracji otrzymała po ukończeniu studiów na wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Technicznych oraz różne kursy specjalistyczne z zakresu rachunkowości i finansów, informacji publicznej, etyki w pracy, windykacji i egzekucji należności, a także szkolenia językowe. W najbliższych miesiącach ukończy studia z rachunkowości budżetowej. Pani Różyło zapewniła, że nową funkcję będzie pełnić aktywnie i odpowiedzialnie, mając na uwadze przede wszystkim dobro i rozwój powiatu opolskiego.

Następnie Rada Powiatu podjęta uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi Opolskiemu na realizację zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. i zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego rozkładu dyżurów oraz godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu opolskiego w roku 2015.

Przedmiotem obrad było także rozpatrzenie skargi na przewlekłe załatwienie sprawy przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Rada Powiatu skargę rozpatrzyła odmownie z uwagi na jej bezzasadność.


Milena Filiks