Aktualności

XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej

dsc34555gl24 marca 2015 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim organizowano już po raz XXXVIII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pt: ”Młodzież zapobiega pożarom” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W powiatowym etapie eliminacji wystartowało 11 zawodników, spośród których troje reprezentować będzie powiat opolski na kolejnym, wojewódzkim poziomie konkursu.

Do powiatowych eliminacji przystąpiła młodzież, która uzyskała najwyższe wyniki na etapie gminnym, wśród uczestników znaleźli się uczniowie: SP w Niezdowie, ZS w Karczmiskach, ZSP w Zagłobie, SP w Kraczewicach, SP w Kępie Piotrawińskiej, Pub. Gim. w Wilkowie, Gimnazjum ZS Nr 1 w Opolu Lubelskim, Gimnazjum w Łaziskach, SPG w Józefowie nad Wisłą, Pub. Gim. w Karczmiskach oraz SOSW w Karczmiskach. Zawodnicy rozwiązywali test pisemny składający się z 30 pytań dotyczących znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń, jak również z wiedzy w zakresie ratownictwa i ekologii. Organizatorem eliminacji powiatowych Turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Opolu Lubelskim, a ich współorganizatorami – Starostwo Powiatowe i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Jedną z atrakcji zaplanowanych dla uczestników konkursu było zwiedzanie budynku strażnicy oraz zapoznanie wyposażenia należącego do tutejszej komendy.
Nagrody w postaci książek, gratulacje oraz dyplomy- zarówno dla uczestników turnieju  jak i nauczycieli, którzy przygotowali uczniów do konkursu wręczył w imieniu Prezesa Zarządu Oddziału powiatowego ZOSP RP- Zenona Rodzika,  Komendant Powiatowy PSP- st.bryg. Marek Gogół, jednocześnie Wiceprezes Oddziału powiatowego ZOSP RP.
Wyniki eliminacji powiatowych XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe):
1. Filip Sarna - SP w Niezdowie                
2. Dominik Adamczyk  - ZS w Karczmiskach                 
3. Julia Kuś  - ZSP w Zagłobie                 
II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne):
1. Dawid Czarnecki - Pub. Gim. w Wilkowie            
2. Jakub Saja - Gimnazjum ZS Nr 1 w Opolu Lub        
3. Małgorzata Jezierska - Gimnazjum w Łaziskach            

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):
1. Kamil Janek - SOSW w Karczmiskach

Zwycięscy turnieju w swojej grupie wiekowej (I miejsce) zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego. Laureatom konkursu gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w dalszych zmaganiach OTWP.

Milena Filiks