Aktualności

„Metody i sposoby wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie”

DSC 0026„Metody i sposoby wspomagania dziecka niepełnosprawnego intelektualnie”- to temat konferencji, która odbyła się 18.03.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego, a została zorganizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ewy Szelburg- Zarembiny w Karczmiskach. Konferencję swoim patronatem objął Starosta Opolski oraz Stowarzyszenie ”DAJ SZANSĘ” przy SOSW w Karczmiskach.

W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani rodzice, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, PCPR, SONI, WTZ oraz pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu.
Pierwsza część konferencji to wykłady zaproszonych gości:
-pani Barbara Boguta, oligofrenopedagog z SOSW Nr 2 w Lublinie, doradca metodyczny-przedstawiła propozycje zajęć usprawniających rozwój dziecka z niepełnosprawnością intelektualną;
-pani Barbara Tomala-Chudzik, oligofrenopedagog z SOSW Nr 2 w Lublinie, terapeuta Fundacji ALPHA- omówiła problematykę rozwijania kompetencji komunikacyjnych u dziecka z autyzmem.
W drugiej części spotkania pracownicy naszego Ośrodka zaprezentowali przykłady pracy prowadzonej z uczniami. Pani Gabriela Pietras omówiła prowadzoną u uczniów nieporozumiewających się werbalnie komunikację alternatywną metodą PECS. Pan Arkadiusz Szafran zaprezentował wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w warunkach domowych.
Konferencja wzbogaciła wiedzę uczestników dotyczącą pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz pozwoliło na wymianę doświadczeń.

Dorota Zadura
Pedagog SOSW w Karczmiskach

DSC 0025 DSC 0019 DSC 0022