Edukacja prawna

- prawa i obowiązki w postępowaniu cywilnym

- najczęstsze oszustwa - jak się ustrzec

- bezpieczeństwo w sieci

- Prawo konsumenckie - odstąpienie od umowy i rękojmia za wady

- Przymusowe leczenie odwykowe –tryb postępowania

- Zasady prawa pracy