Dzisiaj jest 19 sierpnia 2022    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa dróg powiatowych nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km na odcinku od 1+700 do 2+734 i od 5+533 do 11+747:
 • wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
 • wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 11+720 (Ø60 cm), 7+0,27, 10+111, 11+384 (Ø80 cm), 2+023, 5+549, 10,374 (Ø100 cm), 1+728 (Ø200 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km na odcinku od 0+273 do 0+708 i od 3+016 do 5+199:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+517, 4+457 (Ø80 cm), 3+475 (Ø100 cm), 3+059 (Ø125 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) Droga 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km na odcinku od 0+003 do 2+526:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+330 (Ø 60 cm), 0+290 (2xØ80 cm), 1+284 (Ø80 cm), 1+994 (2xØ100 cm),  
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2547L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 7,248 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2612L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,618 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2236L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,523 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Zostanie wykonane także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 5 994 124,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 206 167,83 zł
Udział Gminy Poniatowa: 502 561,82 zł
Udział Gminy Karczmiska: 703 606,01 zł
Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy (czerwiec 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji:  październik 2022 roku.

ktd

fb

ogp

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk