Dzisiaj jest 11 sierpnia 2022    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wolka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km

a) Droga powiatowa nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km na odcinkach od km 0+003 do km 2+596 oraz od km 2+996 do km 3+394, dł. 2,991 km:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 4 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 3 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 1+221, 3+180 (Ø80 cm), 1+088 (Ø80 cm), 0+550 (Ø100 cm), 1+798 (2x Ø150 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km na odcinkach od km 4+076 do km 5+490 oraz od km 8+563 do km 9+445:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg, podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2603L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,991 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2602L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,296 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 2 526 334,00 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 780 000,00 zł.
Udział własny Powiatu Opolskiego: 236 567,00 zł
Udział Gminy Wilków: 509 767,00 zł

Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy  (sierpień 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji: styczeń 2022

ktd

fb

ogp

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk